EuroRAP

Najnovija karta rizika projekta EuroRAP, ?iji je nositelj licencije za Hrvatsku HAK, pokazuje odre?ena poboljšanja, ali je još zabrinjavaju?i dio naše cestovne mree potencijalno vrlo opasan za voza?e.

 

cesta-logo

EuroRAP projekt jedan je od vanijih alata da se unaprijedi cestovna infrastruktura, odnosno da se smanji broj stradalih na hrvatskim cestama. EuroRAP (European Road Assessment Programme) je me?unarodna neprofitna udruga registrirana u Bruxellesu koju su formirale automobilisti?ke organizacije i cestovne vlasti kako bi zajedni?ki unapre?ivali sigurnost prometa na europskim cestama. EuroRAP trenuta?no okuplja pedesetak ?lanova iz 30 zemalja.

Hrvatski autoklub pristupio je udruzi EuroRAP 2005. godine. Uloga HAK-a je prikupljanje potrebnih podataka o prometnim nesre?ama i cestama temeljem kojih se izra?uju potrebni prora?uni. Ti prora?uni slue kao baza za izradu potrebnih mapa. Jednako vano djelovanje HAK-a odnosi se na senzibiliziranje javne vlasti, dravnih organa i tijela te stru?ne javnosti za proaktivno djelovanje na poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa, odnosno cestovne infrastrukture implementacijom EuroRAP metodologije. Tako?er, HAK provodi i koordinaciju izme?u svih strana uklju?enih u projekt.

Od 2007. godine pa do danas HAK je nositelj EuroRAP licencije za obavljanje poslova poboljšanja cestovne infrastrukture sukladno spomenutim protokolima. U tu namjenu je 2009. godine osnovano me?uresorno Povjerenstvo za pra?enje provedbe projekta EuroRAP koje se danas sastoji od ?lanova iz relevantnih institucija vezanih za sigurnost prometa u Republici Hrvatskoj. U radu Povjerenstva pod vodstvom HAK-a sudjeluju predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, Fakulteta prometnih znanosti i Instituta prometa i veza. Projekt se financira iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

eurorap-velika

Saznajte više!

ab in den urlaub gutschein