Besplatna zamjena zimskih i ljetnih guma za ?lanove

Nakon investiranja u adekvatnu opremu i edukaciju mehani?ara na 17 lokacija Hrvatskog autokluba, Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog autokluba od po?etka 2015. usvojeni su novi Op?i uvjeti ostvarivanja ?lanstva i ?lanskih pogodnosti te Uvjeti i pogodnosti za sva tri ?lanka modela – „Start“, „Optimum“ i „Europa“.

Vanu novinu predstavlja izmjena ?lanskih pogodnosti koje svi ?lanovi imaju pravo koristiti tijekom trajanja ?lanske godine. Besplatne usluge pomo?i na cesti, prijevoza u slu?aju prometne nesre?e ili kra?e, usluge zamjenskog vozila, smještaja za putnike ili nastavak putovanja u zemlji i inozemstvu, zatim besplatno ?uvanje vozila, jednokratnu nov?anu pomo?, pravne savjete, primanje ?lanskog glasila Revija HAK, korištenje popusta u programima „HAK preporu?uje“ i „Show Your Card!“ – ostaju nepromijenjene, kao i dosad.

Od po?etka 2015. izmijenjene su ?lanske pogodnosti kontrolnih pregleda vozila, koje sada uklju?uju dodatne pogodnosti, a mogu ih koristiti svi trenutni ?lanovi Hrvatskog autokluba. Stoga svi ?lanovi Hrvatskog autokluba tijekom trajanja ?lanske godine imaju pravo na jednu besplatnu provjeru ispravnosti rada motora i jedno besplatno podešavanje svjetala. Izmjenom ?lanskih pogodnosti ukinuta je pogodnost kontrole rada ko?nica, koja se dosad mogla koristiti umjesto besplatne provjere rada motora i podešavanja svjetala.

Izmjene ?lanskih pogodnosti predstavljaju proširenje osnovne usluge za ?lanove jer, osim što ?lan moe koristiti spomenute pogodnosti, odsad moe koristiti i dodatne pogodnosti vezane uz vozilo. One obuhva?aju besplatnu demontau i montau guma te balansiranje kota?a na vozilu. Ove pogodnosti ?lan ima pravo koristiti dvaput tijekom ?lanske godine kako bi mogao zamijeniti ljetne i zimske gume. ?lan moe prilikom jednog korištenja ?lanske pogodnosti zamijeniti najviše sve ?etiri gume.  

Pozivamo sve naše ?lanove - kontrolne preglede i ostale ?lanske pogodnosti vezane uz vozilo iskoristite. Pripremili smo ih za vas, radi vaše sigurnosti i opuštenijeg putovanja u cestovnom prometu. Kontaktirajte nas na 035 272 935 i ostvarite pogodnosti!

HAK Auto klub "Marsonia"
Slavonski Brod

ab in den urlaub gutschein